Racławice ul. Rudnicka 13, 37-400, Nisko
+158412128
nisko.piw@wetgiw.gov.pl

Status prawny jednostki

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nisku jest państwową jednostką budżetową administracji rządowej.

Działalność Inspekcji Weterynaryjnej opiera się na:

 1. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 306);
 2. ustawa z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1753);
 3. ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 2021 z późn. zm.);
 4. ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1421);
 5. ustawa z dnia 10 grudnia 2003r. o kontroli weterynaryjnej w handlu (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1161);
 6. ustawa z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1542);
 7. ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.);
 8. ustawa z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 278);
 9. ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 117, 1718);
 10. ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1233, 2447, 2448.);
 11. ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 224.);
 12. ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.);
 13. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491, 2052).

Do każdego wymienionego powyżej aktu prawnego zostały wydane akty wykonawcze w formie Rozporządzeń Rady Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw rolnictwa, ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw środowiska i ministra właściwego do spraw administracji, jak również zarządzenia ministra właściwego do spraw rolnictwa.