Racławice ul. Rudnicka 13, 37-400, Nisko
+158412128
nisko.piw@wetgiw.gov.pl

Badanie mięsa świń i dzików na użytek własny

Badanie świń

Badanie świń na użytek własny oraz mięsa pozyskanego z uboju świń ( metodą wytrawiania) będzie przeprowadzane przez urzędowego lekarza weterynarii – pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nisku, w następujących dniach:

– badanie przedubojowe – poniedziałek i czwartek w godzinach 8:00 – 15:00

– badanie poubojowe – wtorek i piątek w godzinach 7:30 – 10:30

Zamiar przeprowadzenia takiego uboju w celu ustalenia terminu uboju, należy zgłaszać telefonicznie z kilkudniowym wyprzedzeniem pod nr tel. 15 841 21 28

Badanie dzików

Badanie mięsa dzików na obecność włośni będzie przeprowadzane w Stacji Wytrawiania w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Nisku we wtorki i w piątki. Próbki do badania będą przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, z tym że próbki przyjęte we wtorek i piątek do godziny 11:00 będą zbadanie w tym samym dniu, natomiast próbki dostarczone po godzinie 11:00 będą zbadane w następnym dniu wykonywania badań.

Próbki mięsa od dzików o wadze co najmniej 100 g pobrane z filarów przepony, mięśni przedramienia lub mięśni języka należy dostarczyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nisku.

Dokumenty do pobrania:

Zlecenie na wykonanie badania mięsa dzików