Racławice ul. Rudnicka 13, 37-400, Nisko
+158412128
nisko.piw@wetgiw.gov.pl

Pracownicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii

lek. wet. Elżbieta Bartler

tel. 694 455 757

Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii

lek. wet. Artur Borowiec

tel. 728 835 947

Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Koordynator zespołu: lek. wet. Jolanta Tarka – Starszy Inspektor Weterynaryjny

            lek. wet. Alicja Kubinyi – Łoś – Inspektor Weterynaryjny

  mgr inż. Patrycja Kurlej – Inspektor Weterynaryjny

            inż. Paweł Gancarz – Inspektor Weterynaryjny

  tech. wet. Michał Żak – Starszy Kontroler Weterynaryjny

Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Koordynator zespołu: mgr inż. Renata Mielech-Kufel – Starszy Inspektor Weterynaryjny

           mgr Aleksandra Pyć – Inspektor Weterynaryjny

Zespół finansowo – księgowy i administracyjny

Koordynator zespołu: mgr Anna Jurasz – Główna Księgowa

          Magdalena Gutka – Referent ds. księgowych

Anna Stefaniuk – Referent ds. administracyjnych

Małgorzata Dul – pracownik gospodarczy