Racławice ul. Rudnicka 13, 37-400, Nisko
+158412128
nisko.piw@wetgiw.gov.pl

Autor: Renata Mielech-Kufel

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego stanu posiadania rodzin pszczelich w roku 2024

W celu uzyskania zaświadczenia o przezimowaniu rodzin pszczelich należy złożyć osobiście, pocztą lub mailem (skan z podpisem)  wniosek do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku, który jest dostępny poniżej. wniosek_oświadczenie_pszczoły_ARiMR_2024

Badanie mięsa świń i dzików na użytek własny

Badanie świń Badanie świń na użytek własny oraz mięsa pozyskanego z uboju świń ( metodą wytrawiania) będzie przeprowadzane przez urzędowego lekarza weterynarii – pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Nisku, w następujących dniach: – badanie przedubojowe – poniedziałek i czwartek w godzinach 8:00 – 15:00 – badanie poubojowe – wtorek i piątek w godzinach 7:30 –…
Czytaj dalej

Zapobieganie obcinaniu ogonków u prosiąt

Zgodnie z § 23 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej zabieg obcinania ogona u prosiąt nie może być przeprowadzany rutynowo. Przed wykonaniem powyższego zabiegu należy podjąć środki zapobiegające okaleczeniu świń, w szczególności…
Czytaj dalej

Ogłoszenie o wyznaczeniu lekarzy weterynarii na rok 2024

Ogłoszenie Zgłoszenie gotowości Klauzula RODO

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego stanu posiadania rodzin pszczelich.

Wzór wniosku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku o wydanie zaświadczenia dotyczącego stanu posiadania rodzin pszczelich. wniosek_oświadczenie_pszczoły ARiMR_2023

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku

Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku w sprawie wyznaczenia do wykonywania czynności urzędowych na 2023 rok na terenie powiatu niżańskiego. Ogłoszenie Załącznik nr 1- Zgłoszenie wstępnej gotowości  

Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny nr 98094

https://nabory.kprm.gov.pl/podkarpackie/nisko/inspektor-weterynaryjny,98094,v7

Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektor weterynaryjny nr 98093

https://nabory.kprm.gov.pl/podkarpackie/nisko/inspektor-weterynaryjny,98093,v7

Zaświadczenie dla pszczelarzy.

Wzór wniosku do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nisku o wydanie zaświadczenia dotyczącego stanu posiadania rodzin pszczelich. wniosek_oświadczenie_pszczoły_ARiMR_2022